Bản update 25/11 về cấp xác nhận khai báo hóa chất trên cổng thông tin 1 cửa quốc gia - Công Ty CP Thương Mại & Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế TTH

Bản update 25/11 về cấp xác nhận khai báo hóa chất trên cổng thông tin 1 cửa quốc gia - Công Ty CP Thương Mại & Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế TTH

Bản update 25/11 về cấp xác nhận khai báo hóa chất trên cổng thông tin 1 cửa quốc gia - Công Ty CP Thương Mại & Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế TTH

Bản update 25/11 về cấp xác nhận khai báo hóa chất trên cổng thông tin 1 cửa quốc gia - Công Ty CP Thương Mại & Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế TTH

Bản update 25/11 về cấp xác nhận khai báo hóa chất trên cổng thông tin 1 cửa quốc gia - Công Ty CP Thương Mại & Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế TTH
Bản update 25/11 về cấp xác nhận khai báo hóa chất trên cổng thông tin 1 cửa quốc gia - Công Ty CP Thương Mại & Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế TTH
Tiếng Việt English
 

Bản update 25/11 về cấp xác nhận khai báo hóa chất trên cổng thông tin 1 cửa quốc gia

30-11-2017
Để triển khai các quy định mới về khai báo hóa chất NK trước khi thông quan qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, chiều 25/10, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Cục Hóa chất- Bộ Công Thương và các đối tác phần mềm đã họp thảo luận về xây dựng hệ thống quản lý tiếp nhận thông tin khai báo.

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị đã rà soát, thảo luận về các chỉ tiêu thông tin khai báo. Mục tiêu đưa ra là hệ thống tiếp nhận thông tin khai báo đảm bảo linh hoạt, dễ tìm cho người dùng.
Theo quy định tại Điều 27 Chương V Nghị định số 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khai báo hóa chất NK: “Tổ chức, cá nhân NK hóa chất phải khai báo có trách nhiệm thực hiện khai báo hóa chất NK trước khi thông quan qua Cổng thông tin một cửa quốc gia”. Nghị định 113/2017/NĐ-CPcóhiệulựcthihànhtừngày25/11/2017.
Để khai báo, tổ chức, cá nhân tạo tài khoản đăng nhập theo mẫu quy định trên Cổng thông tin một cửaquốcgia,baogồmcácthôngtin,tệptinđínhkèm. 
Trường hợp cần làm rõ hoặc xác nhận thông tin, cơ quan tiếp nhận thông tin khai báo yêu cầu tổ chức,cánhânnộpcácvănbản,chứngtừtheoquyđịnhdạngbảnin. 
Các thông tin khai báo theo mẫu quy định tại Phụ lục VI của Nghị định bao gồm các thông tin tổ chức, cá nhân khai báo, các thông tin hóa chất NK; hóa đơn mua, bán hóa chất; phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt. Trường hợp mặt hàng phi thương mại không có hóa đơn mua bán hóa chất, tổ chức, cá nhân khai báo hóa chất có thể sử dụng giấy báo hàng về cảng thay cho hóa đơn thương mại. 
Khi tổ chức, cá nhân khai báo thông tin qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, thông tin sẽ tự động chuyển đến hệ thống của Bộ Công Thương, hệ thống này tự động phản hổi qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tới tổ chức, cá nhân khai báo và cơ quan Hải quan, thông tin phản hồi như một bằng chứng xác nhận hoàn thành khai báo hóa chất, làm cơ sở để tổ chức cá nhân hoạt động liên quanlàmthủtụcliênquan.  
“Thông tin phản hồi khai báo hóa chất NK qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo mẫu quy định tại Phụ lục VI Nghị định này có giá trị pháp lý để làm thủ tục thông quan”, khoản b điểm 4 Điều27quy định rõ. 
Trường hợp phát sinh sự cố hệ thống, tổ chức, cá nhân không thể thực hiện khai báo qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, trong thời gian chờ khắc phục sự cố, tổ chức, cá nhân có thể thực hiện khai báo hóa chất NK qua hệ thống dự phòng do cơ quan tiếp nhận thông tin khai báo quy định. 
Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin khai báo theo biểu mẫu có sẵn trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và các văn bản chứng từ, dữ liệu điện tử trong bộ hồ sơ khai báo hóa chất qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. 
Trường hợp thông tin khai báo không chính xác, tổ chức, cá nhân liên quan sẽ bị xử lý vi phạm theoquyđịnhhiệnhành. 
Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm lưu trữ bộ hồ sơ khai báo hóa chất để xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu trong thời gian tối thiểu 5 năm.

< tải file đính kèm công văn tại đây >
Các trường hợp miễn trừ khai báo:

- Hóa chất được sản xuất, NK phục vụ an ninh, quốc phòng, ứng phó các sự cố thiên tai, dịch bệnh khẩn cấp.

- Hóa chất là tiền chất ma túy, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất bảng đã được cấp phép sản xuất, NK.

- Hóa chất NK dưới 10 kg/một lần ​NK. Trường hợp này không áp dụng với hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

- Hóa chất là nguyên liệu sản xuất thuốc đã có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.

- Hóa chất là nguyên liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật đã có giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam.  

Công văn nộp C/ O luồng xanh. 7278/TCHQ-GSQL

Danh sách file phụ lục khai báo hóa chất đính kèm :

- Phụ lục 2 : Tải Về

- Phụ lục 4 : Tải Về

- Phụ lục 5 : Tải Về

- Phụ lục 6 : Tải Về

- Phụ lục 7 : Tải Về


Dịch Vụ

Tin tức

Vui lòng điền các thông tin sau để nhận thông tin báo giá