Tài liệu - Công Ty CP Thương Mại & Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế TTH

Tài liệu - Công Ty CP Thương Mại & Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế TTH

Tài liệu - Công Ty CP Thương Mại & Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế TTH

Tài liệu - Công Ty CP Thương Mại & Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế TTH

Tài liệu - Công Ty CP Thương Mại & Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế TTH
Tài liệu - Công Ty CP Thương Mại & Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế TTH
Tiếng Việt English
 

Tài liệu

03
Tháng 01

Các chứng từ Hải Quan

 By Admin    Bình luận
30
Tháng 11
Việc đơn giản hóa tối đa để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu(XNK) của doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên đây là lần đầu tiên DN được thực hiện triển khai chuẩn bị nội dung quyết toán theo năm tài chính nên vẫn cồn một số vướng mắc
BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG VÀ BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THÉP SẢN XUẤT TRONG NƯỚC VÀ THÉP NHẬP KHẨU
30
Tháng 11
Trước khi đưa hàng vào cảng hoặc tại thời điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu (tại thời điểm này thông thường doanh nghiệp không có số vận đơn), doanh nghiệp thông qua hệ thống khai hải quan hoặc cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến để lấy số định danh cho lô hàng và khai vào ô chỉ tiêu thông tin số 2.24 “ Số vận đơn” trên tờ khai xuất khẩu
Dưới đây là danh mục những loại hàng nhập khẩu bắt buộc phải mở tờ khai tại chi cục hải quan hàng về

Dịch Vụ

Tin tức

Vui lòng điền các thông tin sau để nhận thông tin báo giá